کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 16 مهر, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مکالمه لو رفته..!
وقتی حیا و عفت در خانواده فائزه هاشمی از بین رفته است..!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55442
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مکالمه لو رفته..! وقتی حیا و عفت در خانواده فائزه هاشمی از بین رفته است..!