کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 20 شهريور, 1397 - 12:15
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پروژه جنگ مذهبی جدید و چگونگی خنثی شدن آن - دکتر حسن عباسی - 23 آبان 1396

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54942
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پروژه جنگ مذهبی جدید و چگونگی خنثی شدن آن - دکتر حسن عباسی - 23 آبان 1396