کلید واژه ها: 
حماسه 9 دی
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ای
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پیشنهاد ما
دوشنبه, 8 دى, 1393 - 16:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهجبهه فرهنگی انفلاب اسلامی

پوسترهای ویژه 9 دی

آدرس سایت مقصد: 
http://valiamr.com/Product.aspx?id=40
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پوسترهای ویژه 9 دی