کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
وبلاگستان
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
چهارشنبه, 18 دى, 1392 - 15:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
وبلاگستانتکلیف الهی

نقل است که: ده روز پیش از مرگ تختی، یک موسسه تجاری به او پیشنهاد داد تا اجازه دهد در مقابل یکصد هزار تومان، عکسش را در حال تراشیدن ریش با نوعی تیغ صورت تراشی در پشت جلد یکی از مجلات چاپ کنند. او در برابر این پیشنهاد تنها یک جواب داشت: «من از این پول ها نخورده ام و نخواهم خورد.»*

آدرس سایت مقصد: 
http://salahshoorfard.parsiblog.com/Posts/208/
برجسته سازی تیتر ها: 
false