کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
وبلاگستان
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 7 بهمن, 1392 - 09:28
تنظیمات: 
نام منبع: 
وبلاگستاننصرآباد

تهدید، ترعیب می کنند. توی دل فرزندانی را خالی می کنند که ارزش زحمت های پدرها را نشناختند هوز.. شاید هنوز آنقدر مرد نشده اند که جلوی دشمن قد علم کنند..

آدرس سایت مقصد: 
http://www.nasrabad.com/1392/11/06/post-737/
برجسته سازی تیتر ها: 
false