کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اقتصادی
وبلاگستان
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
چهارشنبه, 20 فروردين, 1393 - 14:10
تنظیمات: 
نام منبع: 
وبلاگستانسلمان علی

در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند،

آدرس سایت مقصد: 
http://salmaneali.parsiblog.com/Posts/1184/
برجسته سازی تیتر ها: 
false