کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
سیاسی
چند رسانه ای
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
ویژه های چهارتایی
پیشنهاد ما
پنجشنبه, 11 ارديبهشت, 1393 - 10:37
تنظیمات: 
ما با شناسنامه سخن می گوییم...
تیتر دوم: 
من یک انقلابی ام ؛ از جناح فرهنگی مؤمن!+پوستر
نام منبع: 
متفرقهحذر

جوانانی که معدود نیستند اما اساساً معدود بودن یا نبودن برایشان مهم نیست و اصالت ندارد ، در حد خودشان هم ، سواد و از آن مهم تر توان فهم مسائل روز را دارند و از هیچ جایی هم تغذیه نمی شوند.
سیاسی هستند و از آن سر در می آورند اما اهل حزب و باند و باند بازی سیاسی نیستند.اصلاً از اساس فرهنگی هستند و اگر به سیاست هم وارد می شوند هدفشان انجام کار فرهنگی در دنیای سیاست است.

آدرس سایت مقصد: 
http://hezr.ir/post/79
برجسته سازی تیتر ها: 
true