کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ای
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پیشنهاد ما
چهارشنبه, 17 ارديبهشت, 1393 - 15:00
تنظیمات: 
شهید امر به معروف و نهی از منکر؛
تیتر دوم: 
مستند مربی مجاهد«شهید علی خلیلی» +دانلود
نام منبع: 
متفرقهصوت المستضعفین

مستندی جدیداز شخصیت شهید بزرگوار اسلام علی خلیلی. شهید امر به معروف و نهی از منکر که در جریان درگیری با اشرار دچار سانحه شده بود روز سوم فروردین ۱۳۹۳ بعد از تحمل ماه‌ها درد و بیماری به شهادت رسید.

آدرس سایت مقصد: 
http://mostazafin.tv/latest-video/video/2083_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
برجسته سازی تیتر ها: 
false