کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
موقعیت نمایش: 
تصویر روز
لینکهای ویژه
پیشنهاد ما
شنبه, 26 مرداد, 1392 - 17:17
تنظیمات: 
نام منبع: 
خبرگزاریفرهنگ نیوز

در هر سفری اعم از تفریحی، زیارتی و ... تجربیات بسیاری اندوخته می شود و از آن می توان جمع بندی خوبی به دست آورد. اما با توجه به اینکه بخشی از این سفر به فضای عمومی جامعه بر می گردد، لازم است فرهنگ عمومی را احترام بگذاریم و به نسل آینده انتقال دهیم

آدرس سایت مقصد: 
http://www.farhangnews.ir/content/45170