کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
شنبه, 22 شهريور, 1393 - 11:15
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهحذر

اصلاً بدون «عشق» کامل نیست مفهوم «ولایت» و ولایتمداری.
همانطور که محبتِ صرف و عدم اطاعت از امام بی معنا ، ناقص و به دور از منطق و عقلانیت است ، مطیع بودن و عاقلانه گوش به فرمان بودنِ صرف ، بدون هیچ عشق و محبت و احساس ، نیز ابتر است و می لنگد و یا خواهد لنگید...

آدرس سایت مقصد: 
http://hezr.ir/post/85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اصلاً بدون «عشق» کامل نیست مفهوم «ولایت» و ولایتمداری. همانطور که محبتِ صرف و عدم اطاعت از امام بی معنا ، ناقص و به دور از منطق و عقلانیت است ، مطیع بودن و عاقلانه گوش به فرمان بودنِ صرف ، بدون هیچ عشق و محبت و احساس ، نیز ابتر است و می لنگد و یا خواهد لنگید...