کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ای
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
خبرگردان تایپی
پیشنهاد ما
سه شنبه, 1 مهر, 1393 - 17:58
تنظیمات: 
به مناسبت هفته دفاع مقدس
تیتر دوم: 
مجموعه پوستری با عنوان«مدیریت غیر جهادی!»
نام منبع: 
متفرقهنهضت مردمی پوستر انقلاب

مجموعه پوستری با عنوان«مدیریت غیر جهادی!» با کیفیت چاپ

آدرس سایت مقصد: 
http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=168
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مجموعه پوستری با عنوان«مدیریت غیر جهادی!» با کیفیت چاپ