کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ای
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
دوشنبه, 12 آبان, 1393 - 09:03
تنظیمات: 
کاری از نهضت مردمی پوستر انقلاب؛
تیتر دوم: 
دانلود مجموعه پوسترهای «دشمن شناسی»
نام منبع: 
متفرقهنهضت مردمی پوستر انقلاب

امام خامنه ای:همین ایستادگی شما ملت است که بالاخره دشمن متجاوز زورگوی دروغگوی مستکبر را از اوج نخوتش به زیر خواهد آورد و به زانو خواهد افکند.

آدرس سایت مقصد: 
http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=169
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
امام خامنه ای:همین ایستادگی شما ملت است که بالاخره دشمن متجاوز زورگوی دروغگوی مستکبر را از اوج نخوتش به زیر خواهد آورد و به زانو خواهد افکند.