کلید واژه ها: 
جنبش letter4u
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ای
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
پیشنهاد ما
يكشنبه, 12 بهمن, 1393 - 16:23
تنظیمات: 
نامه‌ ای به جوانان ایران
تیتر دوم: 
اگر رهبری به جوانان ایرانی نامه می‌ نوشت!+فیلم
نام منبع: 
خبرگزاریتریبون مستضعفین

من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به تاریخ سالهای انقلاب مراجعه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید این انقلاب٬ انقلاب برج‌سازها و کارتل‌های اقتصادی نبود؟

آدرس سایت مقصد: 
http://www.teribon.ir/archives/293843/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1.html
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به تاریخ سالهای انقلاب مراجعه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید این انقلاب٬ انقلاب برج‌سازها و کارتل‌های اقتصادی نبود؟