کلید واژه ها: 
جنبش letter4u
دسته بندی: 
بین الملل
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
ویژه نامه
پیشنهاد ما
دوشنبه, 13 بهمن, 1393 - 09:05
تنظیمات: 
نامه‌خبرنگار آمریکایی‌به‌رهبر انقلاب؛
تیتر دوم: 
پاسخ خبرنگار آمریکایی‌ به‌ نامه رهبرانقلاب
نام منبع: 
خبرگزاریمشرق نیوز

من مطمئن هستم میلیون‌ها نفر از جوانان در آمریکا این حرف من را تأیید می‌کنند که ما صلح و تفاهم می‌خواهیم. اسلام و مردم ایران دشمن ما نیستند.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/384056/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
من مطمئن هستم میلیون‌ها نفر از جوانان در آمریکا این حرف من را تأیید می‌کنند که ما صلح و تفاهم می‌خواهیم. اسلام و مردم ایران دشمن ما نیستند.