کلید واژه ها: 
جنبش letter4u
دسته بندی: 
بین الملل
چند رسانه ای
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
دوشنبه, 20 بهمن, 1393 - 11:11
تنظیمات: 
پاسخ هایی که قابل تامل است؛
تیتر دوم: 
پاسخ جوانان انگلیسی به نامه رهبر انقلاب+فیلم
نام منبع: 
خبرگزاریفرهنگ نیوز

نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، با واکنش های مختلفی در سطح جهان مواجه شده و مورد توجه بسیاری از جوانان و اندیشمندان قرار گرفته است.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.farhangnews.ir/content/111579
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، با واکنش های مختلفی در سطح جهان مواجه شده و مورد توجه بسیاری از جوانان و اندیشمندان قرار گرفته است.