کلید واژه ها: 
جنبش letter4u
دسته بندی: 
بین الملل
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
سه شنبه, 21 بهمن, 1393 - 08:18
تنظیمات: 
به بهانه انتشار پیام رهبری در دانشگاه های غربی؛
تیتر دوم: 
جنبش‌های دانشجویی درجهان چه کارنامه‌ای دارند؟
نام منبع: 
خبرگزاریخبرنامه دانشجویان

پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپایی و آمریکایی شمالی مبنی بر شناسایی اسلام از منابع اصلی آن، افق جدیدی پیش روی جوانان است؛ در یک نگاه شاید تصوری که از جوانان و دانشگاه های غربی است، یک جریان خنثی و منفعل باشد اما کارنامه‌ی جنبش‌های دانشجویی در جهان گویای واقعیتی است که ظرفیت های بسیاری دارد.

آدرس سایت مقصد: 
http://iusnews.ir/fa/news-details/157542/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F-/
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپایی و آمریکایی شمالی مبنی بر شناسایی اسلام از منابع اصلی آن، افق جدیدی پیش روی جوانان است؛ در یک نگاه شاید تصوری که از جوانان و دانشگاه های غربی است، یک جریان خنثی و منفعل باشد اما کارنامه‌ی جنبش‌های دانشجویی در جهان گویای واقعیتی است که ظرفیت های بسیاری دارد.