کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
لینکهای ویژه
پیشنهاد ما
پنجشنبه, 14 شهريور, 1392 - 09:23
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهنقد بی طرف

دو روز پیش بود که به خواب مادرش امده بود که :مادر جانم می دونم توی این این سال ها خیلی سختی کشیدی، شرمنده ... اما اومدم یه خبر خوش بهت بدم ... یه دو روز دیگه با رفیقام بر می گردم ... نمیگم کدوم رفیق هام چون خودشون راضی نیستند... اما من بر میگردم ... ؛ بعد لبخند زده بود و همین...

آدرس سایت مقصد: 
http://naghdbt.ir/post/40
برجسته سازی تیتر ها: 
false