شما اینجا هستید

روز دانش‎آموز

به گزارش عمارنامه، روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی...

چ, 08/10/1396 - 17:01

ورود کاربر