شما اینجا هستید

شهید سجاد شاه‌سنایی

به گزارش عمارنامه،  شاهسنایی با شلیک مستقیم گلوله به سرش به مقام شهادت نائل آمد و حتی به بیمارستان هم نرسید.

مهدی شاهسنایی عموی شهید شاهسنایی در گفت و گو با جام جم آنلاین از نحوه...

ش, 10/16/1396 - 15:33

ورود کاربر